Meer oor ons!

Laerskool Krugerpark is ‘n tradisieryke Enkelmedium Afrikaanse skool wat op 18 Januarie 1965 in gebruik geneem is. Die skool is geleë in Potgietersrus (Mokopane) in die hartjie van die Bosveld. Daar is tans ongeveer 980 kinders en 40 onderwysers en 4 Studente in die skool en dit maak die skool baie persoonlik, bedoelend die personeel en kinders ken almal mekaar.

As vennote in die onderwys en opvoeding van ons kinders, is ouerbetrokkenheid vir ons baie belangrik. Die skool word ondersteun deur ‘n kundige Beheerliggaam en kundige onderwysers. Die personeel van Laerskool Krugerpark het ‘n passie vir die onderwys. Elke personeellid ‘n kenner in sy/haar leerarea.

Laerskool Krugerpark is ‘n skool waar ons onsself verbind tot akademiese uitnemendheid. Hier word leerders as gerespekteerde individue beskou en word die leerders aangemoedig om hulle volle potensiaal op akademiese, sosiale, emosionele en fisiese gebied te bereik.

Dit is vir ons belangrik om vir elke kind in die skool ‘n geleentheid te gee om hom/haarself maksimaal te ontwikkel op alle gebiede. Met die veranderinge in die onderwys is dit ons mikpunt om die standaarde steeds baie hoog te hou soos wat dit in ons Visie en Missie uiteengesit word.

skool gronde vir website_resize
skool gronde vir website4_resize
skool gronde vir website3_resize
skool gronde vir website2_resize

Skoollied, Skoolwapen, Visie & Missie

Skoollied…

Om aan te durf ons leuse
om te volhard ons doel
Ons bou met lus en vreugde
Aan ‘n toekoms wat daar wag
Ons wandel in sy lus
Wanneer ons werk of speel
En ons strewe bly altyd
Die skool te eer ons sal
Immer voorwaarts gaan
Heel ons kinder-skaar
Ons is geanker in jou naam
O Krugerpark

Skoolwapen…

asww

 

Simboliek

Waarom Krugerpark Laerskool

Die terrein waarop hierdie skoolgebou staan, dra die naam van een van die grootste leiers van die verlede. die terrein was bekend as die “President Kruger Park”.

Skoolwapen

Die skoolwapen bestaan uit ‘n geel geometriese skild. Aan die bokant is ‘n breë horisontale dwarsbalk met ‘n arend met oopgespreide vlerke daarop. In die middel van die skild, onder die dwarsbalk, is ‘n vertikale blou pilaar. Die leuse DURF AAN EN VOLHARD verskyn op ‘n geel lint aan die onderkant van die skild. Die simboliek van die skoolwapen is as volg:

Die Arend:

Koninklike posisie – Almag van God

Jeugdige krag en vlugheid

Ondersteuning van afhanklikes

Beskerming van swakkes

Skerpsiende oë – insig

Vaste greep van kloue – volharding

Waagmoed

 

Die Pilaar:

Vastigheid en krag

Ondersteuning

 

Die Leuse:

Durf aan en volhard

Visie & Missie…

 Visie:

Ons skool is by uitnemendhuid geskoei op Christenskap wat die grondslag vorm waarop ons as opvoeders voortbou om verantwoordelike, kultuurbewuste leerders in hul Afrikaanse moedertaal op te voed en te onderrig.

Missie:

Dis die missie van ons skool om al sy onderwysers deur middel van indiensopleiding te ontwikkel en te verryk tot ‘n uitnemende opvoeder wat deur kundige onderrig die kind lei en begelei tot produktiewe verantwoordelike volwassenes. Onderwysers verbind hulself tot Christelike beginsels in vennootskap tussen skool, kerk en ouergemeenskap.

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item
 • This is just list item

This is just a placeholder

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors.